Ny styrelse med höga ambitioner i Svensk Chefsförening

en grupp män och kvinnor

Har du blivit chef? Kom ihåg att gå med i Svensk Chefsförening. Här kan du läsa om ambitionerna och målen för 2023 och 2024.

Som medlem i Svensk Chefsförening får du inspirerande chefsutbildningar och nätverk, Chefstidningen, utvecklings-, karriär- och omställningsstöd samt inkomstförsäkring, förhandlings- och rättshjälp.

Det övergripande målet under 2023 och 2024 är att tillsammans med förbundet driva verksamhet som dels vårdar befintliga chefsmedlemmar, dels ökar rekryteringen av nya medlemmar. 

Det gör vi genom att: 

• Hos befintliga medlemmar, fackligt förtroendevalda och potentiella medlemmar öka kännedomen om Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR så att förbundet är det naturliga fack- och professionsförbundet för akademiskt utbildade chefer. 

• Bevaka och driva frågan om tillit till professionen och rätt chefsförutsättningar. 

• Följa aktuella chefs- och ledarskapsfrågor, samarbeta om och sprida forskning inom ledarskap samt sätta fokus på strategiska frågor inom ledarskapet.

• Prioritera områden som handlar om lönebildning och kompetensförsörjning. Svensk Chefsförening gör chefsundersökningar, rapporter, deltar i mässor, arrangerar chefsfredagar och chefsutbildningar samt utvecklar policy och synlighet genom artiklar, poddar och andra kanaler.

Se den nya filmen för chefer och häng med på resan du också!

 

Medlemmarna i nya styrelsen

Från vänster på bild:
Louise Burke, Manager Flight Operations på SAS
Lars Holmblad, Förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR 
Gunilla Hägglund Sjöström, HR-chef och vice VD på Norrlandsoperan
Rolf Solli, professor emeritus på Högskolan i Borås
Vesna Jovic, vice ordförande i Svensk Chefsförening och kommundirektör i Järfälla kommun
Ulf Thörnevik, ordförande i Svensk Chefsförening och VD för Blomsterfonden
Anne Burström, boendechef på Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, Nockebyhus
Martin Runefelt, strateg chefsförsörjning på HR-avdelningen vid Försäkringskassans huvudkontor
Magnus Schedin, socialchef i Falköpings kommun

Svensk Chefsförening har närmare 10 000 medlemmar.