Övermedicinering av barn!

Akademikerförbundet SSR och Psykoterapeutföreningen kräver att regeringen och landets regioner gör en storsatsning på samtalsstöd för att fler ska kunna erbjudas andra behandlingsmetoder än idag.

  • Vi ser en ökning av förskrivning av antidepressiva läkemedel med över 400 procent för barn mellan 10 och 14 år de senaste 15 åren. Samtidigt ser vi att tillgången till psykoterapi minskar kraftigt. Det är en oroande utveckling, säger Anders Klingström ordförande Psykoterapeutföreningen inom Akademikerförbundet SSR.

Samhällets totalkostnad för den psykiska ohälsan i Sverige beräknas till mer än 230 miljarder/år - de mänskliga kostnaderna är oräknade. Samtidigt har staten satsat 10 miljarder de senaste 10 åren avseende den psykiska ohälsan - utan någon påtaglig effekt vilket framkommer tydligt i en statlig utredning från 2018. Siffrorna återfinns i rapporten Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa? av Gunnar Bohman, specialist i klinisk psykologi.

  • Om vår yrkesgrupp fortsätter minska i den takt som sker idag så kommer medicinering vara det enda alternativet för allt fler barn, säger Anders Klingström ordförande Psykoterapeutföreningen inom Akademikerförbundet SSR.

15% av alla flickor och 10% av alla pojkar (10-17 år) har en psykiatrisk diagnos, en ökning med 100 respektive 150% mellan åren 2006-2016 (socialstyrelsen 2017). En aktuell metaanalys visar att 75% av alla patienter föredrar psykoterapi före läkemedel, psykofarmaka.