Översvämningskatastrofen i Libyen

Bild: UNHCR

Vår solidaritetsfond ger 50 000 kronor till UNHCR för deras arbete i Libyen. 
Förödande översvämningar har drabbat staden Derna när dammarna i bergen ovanför staden brustit på grund av det kraftiga regn som följt i stormen Daniels spår. Många tusen människor har mist livet och många tusen har mist sin bostad, sin familj och sitt arbete när hela stadsdelar kollapsat.

Som medlem går 1 krona av din medlemsavgift varje månad till Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond. Vi stöder genom fonden fackliga kollegor runt om i världen för att bygga starka fackföreningar, stärka mänskliga rättigheter och dessutom stöd med humanitärt katastrofstöd som nu.