Passion för profession - socialt arbete: Sekretess och tystnadsplikt i socialtjänsten

Under november ordnar Akademikerförbundet SSR en serie kostnadsfria föreläsningar för dig som arbetar inom socialt arbete. Föreläsningarna sänds direkt så att du kan kommentera och ställa frågor. Du kan anmäla dig till en eller flera beroende på vad som passar dig. Välkommen att utveckla dig i din yrkesroll med stöd av ditt fack- och professionsförbund!

Välkommen att lyssna på ett digital föreläsning med Therese Fridström Montoya, socionom, jurist och universitetslektor på Uppsala universitet.

Hur ska jag tänka när jag tar ställning till om en uppgift ska lämnas ut? Måste jag som anställd i socialtjänsten lämna uppgifter till polisen? Får jag gå in i personakter där jag inte är handläggare? Är det OK att nämna klienters namn i handledning? Detta är några av de frågor som Therese kommer att ta upp i sin föreläsning om sekretess och tystnadsplikt.

Anmäl dig senast den 20 november genom att klicka HÄR

Digital länk till föreläsningen skickas ut i god tid innan föreläsningen börjar.

Har du frågor? Kontakta förbundets professionsombudsman för socionomer & folkhälsovetare, Marica.Rostedt@akademssr.se

Varmt välkommen!

 

Om Therese Fridström Montoya

Therese är socionom, jurist och arbetar som biträdande universitetslektor inom juridiska institutionen på Uppsala universitet. Hon forskar främst om betydelsen av funktionsnedsättningar hos personer i rätten; vilka människor som inkluderas respektive exkluderas från rättssystemet, ställföreträdarfrågor, sociala och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen. Therese har varit med och skrivit flera böcker om juridik, offentlighet och sekretess inom socialtjänsten. Hennes senaste bok Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område kommer att kunna köpas till specialpris i samband med föreläsningen.