Psykoterapeutföreningen firar försenat 10-årsjubileum

I dag firade Akademikerförbundet SSR:s psykoterapeutförening ett försenat 10-årsjubileum. Förutom tal hölls spännande panelsamtal och föredrag om psykoterapins ställning och framtid. 

Firandet – som förskjutits på grund av pandemin – inleddes med ett tal från Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR:s ordförande. Efter det hölls panelsamtal med tjänstemän och politiker för att diskutera psykoterapins ställning och framtid. Eftermiddagen bjöd även på en föreläsning om psykoterapiutbildningens framväxt med talare från Stockholms universitet, och en framtidsspaning. 

På bild: 

  • Ursula Berge, moderator
  • Heike Erkers, förbundsordförande
  • Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V)
  • Gunnar Bohman, leg. psykoterapeut och leg. psykolog
  • Kerstin Lidman, regionpolitiker (L)
  • Petra Larsson, regionpolitiker (S)

Om Psykoterapeutföreningen

Psykoterapeutföreningen är en egen förening inom Akademikerförbundet SSR, och har grundsynen att legitimerad psykoterapeut är ett eget yrke. Föreningen anser att psykoterapi skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, och föreningens syfte är att stärka psykoterapins roll i samhället och psykoterapeuters ställning och villkor på arbetsmarknaden. Läs mer här

Är du psykoterapeut men inte medlem i Akademikerförbundet SSR? Ansök om medlemskap här