Rekommendationer gällande evenemang

Förtroendevalda

Med anledning av pågående pandemi och Covid-19 har Akademikerförbundet SSR tagit fram nya rekommendationer till lokal- och distriktsföreningar gällande medlemsmöten, utbildningar och andra evenemang. 

Förbundets rekommendationer utgår från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som finns att läsa på myndighetens hemsida. Dessa rekommendationer gäller tillsvidare eller till den tidpunkt nya rekommendationer utfärdas.

Medlemsmöten och utbildningar

Undvik i största möjliga utsträckning fysiska möten. Välj istället digitala möten via till exempel Teams eller Skype. Om föreningen överväger ett fysiskt möte så ska alltid en riskbedömning göras. Ansvar för denna bedömning har föreningen, och Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg kan användas. Om fysiskt möte ska genomföras så gäller följande:

  • Mötet får inte ha fler än maximalt 50 deltagare.
  • Be i inbjudan vänligt men bestämt personer med symtom som skulle kunna tyda på luftvägsinfektion att inte komma på evenemanget.
  • Personer som tillhör någon riskgrupp bör överväga att inte delta. Vilka riskgrupperna är framgår på Socialstyrelsens hemsida
  • Möblera luftigt så att deltagare har ett ordentligt avstånd mellan sig (cirka 1,5 meter, gärna mer). Kanske kan mötet hållas utomhus om vädret tillåter.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Komplettera med handsprit.
  • Håll mötet så kort som möjligt.

Vid fysiska möten finns möjlighet för föreningen att bjuda på enklare förtäring enligt de riktlinjer som förbundet satt upp och som finns att läsa här.

Frågor om dessa rekommendationer kan ställas till organisationssekreterare Mona Anderson, mona.anderson@akademssr.se, eller förbundssekreterare Tore Bengtsson, tore.bengtsson@akademssr.se.