Rekommendationer gällande evenemang, utbildningar och medlemsmöten

Förtroendevalda

Med anledning av pågående pandemi och Covid-19 har Akademikerförbundet SSR tagit fram nya rekommendationer till lokal- och distriktsföreningar gällande årsmöten/medlemsmöten, utbildningar och andra evenemang. 

Förbundets rekommendationer utgår från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som finns att läsa på myndighetens hemsida. Dessa rekommendationer gäller tillsvidare eller till den tidpunkt nya rekommendationer utfärdas.

Medlemsmöten, årsmöten och utbildningar

Skärpta råd och restriktioner gäller från och med den 24 november vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet med allmänna sammankomster med över åtta personer. Välj istället digitala möten via till exempel Teams eller Skype. Då ökar även möjligheten för fler att delta vilket förstås främjar föreningsdemokratin.

Vill ni ha hjälp att planera digitalt årsmöte? Hör av er till ert Regionombud!

Årsmöten i coronatider – hur gör vi nu?

Tidpunkten för årsmöte i en lokalförening på kommunal sektor väljer varje förening själv och skriver in i sina egna lokalföreningsstadgar. Dessa kan därför ligga i valfritt kvartal under året.  I våras valde flera lokalföreningar att skjuta upp sina inplanerade årsmöten på grund av covid 19 som skulle ha hållits under första eller andra kvartalet enligt deras lokalföreningsstadgar. Andra valde istället att hålla sina årsmöten via videolänk alt träffas utomhus.  

Här kommer godkända förslag på hur de som fått skjuta upp årsmöten kan göra nu:

Välj följande alternativ: 

  • Ni som brukar ha årsmöte under hösten: Håll årsmötet digitalt nu under hösten 2020 på ett coronasäkert sätt!

  • Ni som brukar ha årsmöte under våren: Fortsätt arbeta i den styrelse ni har senast valt och planera in årsmöte till början av nya året 2021 och få en nystart. Be valberedningen alternativt regionombudet börja arbetet med att hitta ny styrelse redan nu (fråga både sittande och hitta eventuella nya ledamöter – läs mer här: https://akademssr.se/fortroendevald/dig-som-ar-valberedare )

  • Ni som brukar ha årsmöte under våren eller hösten, men har flera som slutat i styrelsen under året: Planera tillsammans med valberedningen alternativt regionombudet för ett årsmöte under denna höst och föreslå årsmötet (det vill säga medlemmarna) besluta att låta den valda styrelsen sitta till ordinarie årsmöte ska hållas nästa gång 2022. Fråga även årsmötet om det är OK för styrelsen att göra fyllnadsval under året om någon slutar innan nästa årsmöte. Skriv in beslutet i årsmötesprotokollet.

Vid frågor och funderingar – tveka inte att kontakta ert regionombud eller organisationssekreterare Mona Anderson 070-617 44 80 mona.anderson@akademssr.se