Satsa på äldrekuratorer i framtidens äldreomsorg

Heike Erkers

Åtta av tio medlemmar i Akademikerförbundet SSR vill ha mer resurser till äldreomsorgen. Men inte enbart mer pengar behövs, anser förbundet som bland annat kräver en satsning på äldrekuratorer och färre anställda per chef.

– Låt Coronakommissionens rapport bli startskottet. Nu måste politikerna lyssna på äldreomsorgens anställda, säger Heike Erkers, förbundsordförande.

Akademikerförbundet SSR som bland annat organiserar akademiker inom stora delar av välfärden har nyligen frågat 9700 medlemmar vilka delar av den gemensamma välfärden som behöver mer resurser med anledning av pandemin. Fler än åtta av tio, 84 procent, anser att det borde satsas mer eller mycket mer på äldreomsorgen.

Akademikerförbundet SSR pekar dock på att det inte bara behövs mer resurser. Redan befintliga yrkesgrupper i äldreomsorgen måste stärkas, men förbundet vill också se en genomlysning av vilka ytterligare yrken som behövs i framtidens äldreomsorg.

– Många fler kompetenser behövs. Inte minst behövs en satsning på äldrekuratorer. Ökad ensamhet och multisjuka bland äldre ökar behoven av psykosocialt stöd. Äldrekuratorer skulle öka tryggheten och kvaliteten för äldre, anhöriga och övrig personal i äldreomsorgen, säger Heike Erkers.

Det behövs också en ordentlig genomgång av bemanningen och betydligt mindre arbetsgrupper än idag för att locka fler att stanna kvar och utveckla äldreomsorgen, anser Akademikerförbundet SSR.

– En nyckel till kvalitet i äldreomsorgen är kontinuitet. Då krävs också att chefer får möjlighet att påverka verksamheten och stödja medarbetarna. Chefer ska inte som idag tvingas att ibland ha över sextio medarbetare. Det är nästan omöjliga uppdrag och ger ingen bra omsorg, säger Heike Erkers.

 

Imorgon kan medlemmar i Akademikerförbundet SSR lyssna bl a till förbundets utvecklingschef som suttit med i Coronakommissionen: Läs om eventet.

Mer att läsa: Vägar till en god äldreomsorg