Sekretess och tystnadsplikt i socialtjänsten

Välkommen att lyssna på ett digital föreläsning med Therese Fridström Montoya, socionom, jurist och universitetslektor på Uppsala universitet

Hur ska jag tänka när jag tar ställning till om en uppgift ska lämnas ut? Måste jag som anställd i socialtjänsten lämna uppgifter till polisen? Får jag gå in i personakter där jag inte är handläggare? Är det OK att nämna klienters namn i handledning? Detta är några av de frågor som Therese kommer att ta upp i sin föreläsning om sekretess och tystnadsplikt.

Anmäl dig senast den 19 november en om att klicka HÄR

Digital länk till föreläsningen skickas ut i god tid innan föreläsningen börjar.

Har du frågor? Kontakta förbundets professionsombudsman för socionomer & folkhälsovetare, Marica.Rostedt@akademssr.se

Varmt välkommen!

 

Om Therese Fridström Montoya

Therese är socionom, jurist och arbetar som biträdande universitetslektor inom juridiska institutionen på Uppsala universitet. Hon forskar främst om betydelsen av funktionsnedsättningar hos personer i rätten; vilka människor som inkluderas respektive exkluderas från rättssystemet, ställföreträdarfrågor, sociala och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen. Therese har varit med och skrivit flera böcker om juridik, offentlighet och sekretess inom socialtjänsten. Hennes senaste bok Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område kommer att kunna köpas till specialpris i samband med föreläsningen.

  • Datum och tid: 24 november 2020 kl. 11:30 - 13:00
  • Plats: Via Teams