Senaste numret av Socionomen ute nu

Omslag av tidningen Socionomen

Varför har utlandsfödda kvinnor svårare att ta sig in på arbetsmarknaden? Och hur ska vi gå tillväga för att förhindra bostadssegregationen, om bidrag inte är lösningen? Om det och mer kan du läsa i nya numret av Socionomen – Sveriges ledande tidskrift för socialt arbete och psykoterapi. 

I nya numret delar även skolkuratorn och experten Åsa Wiklund med sig av sin erfarenhet av krishantering och hur vi förhindrar självmord bland ungdomar – som kan öka i spåren av pandemin. 

Som vanligt får du även expertsvar på frågor du möter i ditt arbete. På debattsidan ger forskare tips om vad du ska göra när socialtjänstens systemvärld koloniserar livsvärlden. C-uppsatstävlingen fortsätter och vi presenterar tre nya finalister som tävlar om Socionomens stipendium, 10 000 kronor. Läs mer om nya numret här

Som medlem kan du prenumerera till rabatterat pris.
Läs mer och teckna din prenumeration här

Om Socionomen

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR och produceras av A4. Som prenumerant får du tillgång till unika artiklar, granskningar och verktyg som ger dig inspiration i din yrkesvardag och stöd i din profession. Våra vetenskapliga artiklar följer internationella kriterier och utgör en brygga mellan teori och metod – forskning och praktik.

Tidningen grundades 1987, har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.