Solidaritetsfonden stöder kampen för mänskliga rättigheter i Myanmar

Sedan militärkuppen i Myanmar den 1 februari 2021, då folkvalda politiker avsattes och fängslades och militären tog makten, är situationen mycket allvarlig. För att bidra till kampen för mänskliga rättigheter i Myanmar har förbundets Solidaritetsfond bidragit med ett särskilt stöd på 50 000 kronor. 

Situationen i Myanmar är mycket allvarlig sedan militärkuppen den 1 februari i år då folkvalda politiker avsattes och fängslades och då militären tog makten. Sedan dess har hundratals fackligt aktiva, aktivister, politiker och journalister fängslats och undantagstillstånd utlysts.

Men många deltar i de fredliga protesterna och demonstrationerna. Bland dem många unga, särskilt unga kvinnor, fackligt aktiva och offentligt anställda. Militärens svarar med ett upptrappat och våldsamt våld och arresteringarna fortsätter. Militären har genomför bombningar mot civila och öppnat eld mot demonstranterna samtidigt som internet har stängts ner vilket gör det svårare att följa vad som händer.

Världsfacket ITUC har agerat och kräver att det internationella samfundet agerar kraftfullt. Globala solidaritetsaktioner har genomförts och krav har rest på de länder som gränsar till Myanmar att erbjuda trygghet för flyktingar.

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har under många år stött arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar. Det gör vi genom ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center och ALTSEAN Burma i ett gemensamt demokrati projekt som syftar till att stärka unga kvinnliga ledare.

Bidra du också

Tack alla ni som bidrar. Fortsätt gärna att Swisha till nummer 1235948500. Ditt bidrag gör skillnad och är ett stöd för demokrati, fackliga fri och rättigheter och för kollegor i hela världen i deras möjlighet att vara professionella i sin yrkesutövning.