Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR överens om samarbete

Lärare

Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR, två stora akademikerförbund i Saco, har kommit överens om ett strategiskt samarbetsavtal för att organisera medlemmar inom utbildningssystemet.

Överenskommelsen slår fast att Akademikerförbundet SSR organiserar lärarvikarier och de som har en läraranställning med akademisk utbildning men som saknar formell lärarbehörighet. Akademikerförbundet SSR ska uppmana medlemmar som har tjänst som lärare men utan behörighet att vidareutbilda sig för att bli behöriga. Sveriges Lärare organiserar behöriga och legitimerade lärare och lärarstudenter.

  • Det är viktigt med en tydlig trygghet för alla som arbetar i skolans värld. Vi är glada att kunna företräda alla de som arbetar som lärare men ännu inte fått behörighet. Vi kommer också att uppmuntra dessa medlemmar att vidareutbilda sig för behörighet, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Medlemmar i Akademikerförbundet SSR som har anställning som lärare kommer att få Sverige Lärares tidning ”Vi lärare” och även att företrädas av Sveriges Lärare vid avtalsförhandlingar.

  • Vi som två stora akademikerförbund har tecknat detta avtal för att stärka medlemmarnas intressen och lägga grunden för ett strategiskt samarbete bland annat inom skolans område. Vi vill med detta avtal bidra till att hitta former för att värna våra respektive kollektivavtalsområden och ge bästa möjliga förutsättningar för våra respektive förbunds medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges Lärare.

Läs mer här!