Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser

Heike Erkers

Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser och kommuner som inte har det förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten på plats borde inte ha möjlighet att sänka skatten.

Debattartikel i Dagens samhälle

Gängkriminaliteten är ett direkt hot mot vår samhällsgemenskap, mot vår demokrati och mot framtiden för alldeles för många barn. Därför är det bra att den står högt upp på den politiska dagordningen inför valet i höst. Men det vi hittills sett är ett alltför ensidigt fokus på straff och ”hårdare tag” – när vi alla vet att allt detta är helt otillräckligt om vi menar allvar med att bryta våldsspiralerna. Därför kommer vi från Akademikerförbundet SSR att kämpa ända fram tills vallokalerna stänger för att socialt förebyggande och brottsförebyggande arbete ska prioriteras, diskuteras och finansieras. 

Vårt mål är att frågan ska diskuteras på varje arbetsplats som är en del av det breda brottsförebyggandet i samhället. Att inte en dag ska gå utan att de kommunpolitiker som beslutar kring det lokala förebyggande arbetet ska få frågan om varför de inte gör mer. Och att inte en enda företrädare från riksdag eller regering ska slippa undan frågan vad som gjorts i lagstiftnings- och resursväg från centralt håll. 

Visst är samtliga riksdagspartier överens om att gängbrottsligheten ska stoppas. Men samma partier tävlar också om att komma med förslag på hur det ska ske med allt hårdare straff. Samtidigt vet vi att det inte är tillräckligt. Vill vi på allvar bryta nyrekryteringen kräver det att vi skalar upp det förebyggande arbetet rejält. 

Även kring vikten av förebyggande arbete går det ibland att få bilden av att alla är överens. Vi är oroade över att det bara är läpparnas bekännelse. Varför? Förebyggande arbete kostar, men vi har inte sett på lång väg tillräckliga ekonomiska satsningar – varken lokalt i kommunerna eller från statligt håll. 

Under den senaste mandatperioden har Sveriges kommuner fått betydande tillskott till välfärden på grund av coronapandemin. Det är bra och något den sittande regeringen betonar när dess företrädare lyfter vikten av förebyggande arbete.

Men vi tycker inte att det räcker att peka på att pengar finns i vissa kommuner. Vi vill se partierna ställa sig bakom en socialtjänstlag som säger att alla kommuner ska ägna sig åt förebyggande arbete. Så skulle mer resurser styras mot det långsiktigt förebyggande. Det är annars det första som skärs bort i dåliga tider eller vid akuta händelser.

Putins brutala invasion av Ukraina är en sådan händelse. Den har tvingat miljontals människor på flykt. Våra medlemmar ställer upp i hela mottagningskedjan. Deras expertis är avgörande för att Sverige ska ge ett bra mottagande. Det får aldrig ske till priset av mindre förebyggande arbete. Det skulle inte kunna hända med en skyddande lag.

En lagförändring skulle också kräva rejäla offentliga investeringar i förebyggande arbete. Kommuner som inte har det på plats borde därför inte ens ha möjlighet att sänka skatten. 

Detta är frågan varje medborgare kan och bör ställa till de lokala politiker som styr: hur prioriterar just han eller hon det förebyggande arbetet? 

För att bryta nyrekryteringen till kriminalitet startar vi nu en kampanj fram till valet där vi driver tre olika krav: 

Tio tusen fler som jobbar förebyggande. Samhället måste satsa lika mycket på förebyggande arbete som på polisen och brottsbekämpningen. Det behövs fler socialsekreterare, fler skolkuratorer och fler fältassistenter. Bara med tidiga insatser kan vi bryta nyrekryteringen.

Tio miljarder kronor mer till förebyggande arbete. Förebyggande arbete kostar pengar. Pengar som ska gå till fler medarbetare och till en socialtjänst som behöver ställa om för att bli mer tillgänglig och nå människor tidigt. Samhället i form av stat och kommuner behöver satsa minst tio miljarder kronor mer per år på det förebyggande arbetet.

Rätt insats till rätt individ – använd vetenskap och beprövad erfarenhet. Förebyggande arbete måste bygga på insatser vi vet fungerar. Det kanske låter självklart. Men det är det inte. Därför krävs mer forskning och uppföljning av vilka insatser som ska användas och när de ska sättas in.

Heike Erkers
Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR