Unik arbetsplatsförening bara för chefer i Göteborgs stad 

Person med glasögon och skägg framför en tegelvägg.

I Göteborgs stad har det nyligen startats en arbetsplatsförening bara för chefer, den första inom Akademikerförbundet SSR. ”Vi vill lyfta chefernas förutsättningar och arbetsmiljö – eftersom de ofta glöms bort. Kan cheferna få en bättre arbetsmiljö och dessutom får upp ögonen för att jobba mer proaktivt påverkar det alla medarbetare positivt!" säger Jesper Lindeberg, som är kommunombud för Akademikerförbundet SSR, och som har varit med och startat föreningen.  

Hej Jesper! Berätta mer om varför ni har startat en arbetsplatsförening bara för chefer? 

– Bakgrunden är att det för ungefär två år sedan gjordes en omorganisation i Göteborgs stad där tio stadsdelar blev till 6 stora förvaltningar. Resultatet blev att chefsuppdragen fick ett annat innehåll än innan och i lokalföreningen i Göteborgs stad lyftes behovet av att undersöka hur cheferna mådde. Vi beslutade då att skicka ut en enkät till våra chefsmedlemmar och det visade sig att många upplevde stora utmaningar med arbetsmiljön och det kom också fram att det efterfrågades en utpekad person i fackliga frågor för chefer – eftersom chefsfrågorna ofta glömdes bort! Så vi bestämde oss för att starta en arbetsplatsförening bara för chefer. 

Vad kommer ni att göra i den nya föreningen? 

– Vi ska arrangera träffar där chefsmedlemmar ska kunna lyfta frågor som vi kan ta vidare i rätt instanser. Vi vill också se hur vi kan stärka kompetensutvecklingen för våra chefsmedlemmar. Nästa steg blir även att synliggöra föreningen så att medlemmarna vet att vi finns! Det går till exempel att bjuda in oss till arbetsmiljöronder för chefer och vi vill hitta medlemmar som vill bli skyddsombud i sina ledningsgrupper – de blir då skyddsombud för chefer. Men vi prövar oss fram eftersom det inte finns någon annan lokal chefsförening att ta inspiration av, så vi får uppfinna själva! 

Har du några tips till de som vill lyfta arbetsmiljön för chefer på sin arbetsplats och kanske starta en förening för chefer?  

– Undersök hur intresset ser ut och bjud in till möte! På en stor arbetsplats som Göteborgs stad finns ett underlag som kan göra det värdefullt att starta en förening för chefer. Men även på en mindre arbetsplats kan man initiera att ses för att prata om arbetsmiljön, även om man bara är några stycken. Det vore jättekul om fler vill testa på att starta en förening för chefer! 

Vill du veta mer?

... om arbetsplatsföreningen för chefer i Göteborgs stad? 

Ta då kontakt med Jesper Lindeberg: jesper.lindeberg@socialnordost.goteborg.se

Vill du veta mer om att vara chefsmedlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening – eller möjligheterna att starta en egen arbetsplatsförening för chefer? 

Ta då kontakt med vår chefsförhandlare Helena Nicklasson: helena.nicklasson@akademssr.se