Unik chans att påverka Sveriges nya migrationspolitik

I oktober skickade regeringen ut Migrationskommitténs betänkande på remiss – ett viktigt steg mot en proposition om en ny migrationspolitik. Men vad innebär förslagen i praktiken? Och hur kan du vara med och påverka?

Akademikerförbundet SSR är utsedda till remissinstans på Migrationskommitténs betänkande, och innan vi skickar in vårt svar behöver vi din hjälp. Den 30 november arrangerar vi därför ett webbinarium om betänkandet – en unik möjlighet för dig som Saco-S-medlem att ställa frågor och bidra med tankar och kommentarer som sedan kommer ligga till grund för förbundets remissvar. 

Kommitténs betänkande som nu remitteras innebär bland annat:

•    Tidsbegränsade, inte permanenta, uppehållstillstånd ska som huvudregel beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.
•    Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls. 
•    En särskild bestämmelse om humanitära skäl för fall där det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel mycket allvarlig sjukdom. 
•    Som huvudregel ska försörjningskrav gälla vid anhöriginvandring. 

Migrationskommiténs betänkande hittar ni här, lästips sidorna 15 – 23

Vill du skicka in kommentarer och tankar redan nu? 
Mejla malvina.kummu@akademssr.se

Måndag den 30 november kl. 15:00 – 16:00 via Teams. Digital länk till webbinariet skickas ut i god tid innan. Anmäl dig här senast 27 november.

Webbinariet leds av Ursula Berge, samhällspolitisk chef och Maria Östberg-Svanelind, internationell sekreterare på Akademikerförbundet SSR.

Välkommen!