Utbildning i likabehandling och lönekartläggning via teams

Utbildningen vänder sig till förbundets förtroendevalda inom alla sektorer som vill lära sig mer om diskrimineringslagen och likabehandling.

Syftet med utbildningen är att stärka fackligt förtroendevalda i arbetet med likabehandlingsfrågor utifrån diskrimineringslagstiftningen och arbetet med att upprätta, tillämpa och ifrågasätta lönekartläggningar.

Utbildningen vänder sig till förbundets förtroendevalda inom alla sektorer som vill lära sig mer om diskrimineringslagen och likabehandling.

För deltagande bara dag 1 (16 april) vill vi att du har gått facklig bas och fortsättningsutbildning.

För deltagande i såväl dag 1 (16 april) som dag 2 (23 april) vill vi att du har gått HÖK-grundkurs och HÖK-fortsättning om du är förtroendevald inom kommun eller region, om du är förtroendevald inom övriga sektorer vill vi att du ska ha gått grundutbildning för lönedelegater.

I utbildningen ingår praktiska övningar med syfte att de förtroendevalda ska bli bra samverkansparter till arbetsgivaren i arbetet med aktiva åtgärder och med lönekartläggningar.

Datum och tid

16 april kl. 09.30 – 16.00 (inloggning från kl 09:00)
23 april kl. 09.30 - 16.00 (inloggning från kl 09:00)

Program

Dag 1
• Vad är likabehandling
• Diskrimineringslagen
• Aktiva åtgärder

Dag 2
• Vad är lönekartläggning
• Arbetsvärdering
• Fackets roll i lönekartläggningar

Anmälan

Anmäld dig genom att klicka HÄR senast den 2 april 2021.
OBS! När du anmält dig får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Var uppmärksam på att du får den, det är den mejladressen vi kommer ha fortsatt kommunikation med.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.
Frågor om kursen kan ställas till lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR