Utvecklingslabb: Har mångfalden blivit mer eller mindre besvärlig?

Välkommen till höstens tredje och sista utvecklingslabb om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

  • Tisdag den 8 december
  • Utvecklingslabben börjar kl. 08.30 och håller på fram till 10.00.

Mångfald är en tillgång – för företag, organisationer och samhället i sin helhet. Men hur gör vi för att få till mångfalden, vad är priset, vad kostar det? Vad behöver vi göra som företag och organisationer?

Med oss på den här utvecklingslabben är Qaisar Mahmood, författare, konsult och mångfaldsexpert, som sätter mångfalden i sitt sammanhang och reflekterar kring mångfaldens pris och möjligheter, samt Nilla Johansson, HR-chef på Willys. Nilla berättar om varför det är viktigt och hur Willys arbetar för en ökad mångfald i personalen.

Maria Mattsson-Mähl, entreprenör, modererar samtalet.

(anmälan är stängd)