Vad kan facket göra för klimatet?

FFF Akademssr

I augusti förra året satte sig Greta Thunberg utanför riksdagshuset med sin världskända skylt ”Skolstrejk för klimatet”. Sedan dess har i stort sett ALLT hänt. Nu vill Fridays for Future, som rörelsen heter, gå vidare och de vill ha med sig facket. Samhällsvetarpodden pratar med Edit Lidberg och Eira Fröhling från rörelsen samt förbundets förhandlingschef Markus Furuberg om den stora frågan: Vad kan facket göra för klimatet?

Edit och Eira är två gymnasieungdomar som bara några dagar efter att Greta Thunberg startade sin skolstrejk anslöt sig till den. Målet var då att försöka påverka politikerna inför riksdagsvalet.

- Vi tycker att det var dåligt gensvar från politikerna. Många delar av samhället har påverkats mycket mer, som privatpersoners attityder och företags till viss del, men politiker gör fortfarande inte alls vad som krävs, säger Edit. 

Först var det bara tänkt att vara en rörelse fram till valet. Men vad tänkte de skulle hända sen?

- Vi var rädda att det skulle ta slut direkt efter valet. Vi pratade om att vi ville att det skulle bli en folkrörelse, inte bara en demonstration en enda dag, förklarar Eira.

- Vi satte oss med Greta för att vi var så frustrerade. Uppenbarligen var det många fler än vi som var det. Vi kunde aldrig tro på det här genomslaget, förklarar Eira och Edit gemensamt med ett stort skratt.

Vuxna tänker ofta att något av det viktigaste ett barn kan göra är att gå i skolan. Därmed blev ju just en skolstrejk så jobbigt för alla oss vuxna. Tänkte ni på hur smart den taktiken var?

- Greta tänkte nog på det. Vi gick först dit för att det var en konkret sak att göra för klimatet. Men efter ett tag slogs vi av att vi hade en bra taktik, beskriver Edit.

Som fackligt aktiv kan man slås av att det här var ett exempel på att någon annan använde fackets starkaste verktyg. Det manar ju till en hel del tankar för oss som är aktiva i facket.

- Klimatfrågorna är ingen vanlig facklig fråga, men samtidigt är facket en typ av folkrörelse, och vi märker att hållbarhetsfrågor engagerar våra medlemmar mycket mer nu än tidigare. Med den här skolstrejken blev det tydligt att vi i fackföreningsrörelsen inte är längst fram, men det är framtidens frågor och vi måste vara mer lyhörda, säger förbundets förhandlingschef Markus Furuberg.

Fridays for Future mobiliserar nu inför fredagen den 27 september. Vad tycker de att facket kan göra?

- Strejk är fackets äss i ärmen. Den här rörelsen som vi har startat behöver många människor som väcker uppmärksamhet. Än så länge är vi mest ungdomar och pensionärer. Vi hoppas att så många som möjligt av fackförbund går ihop och strejkar med oss så att också arbetare kan vara med i rörelsen. Det skulle vara en stor grej, säger Edit.

I den internationella fackföreningsrörelsen finns en slogan, ”Det finns inga jobb på en död planet”. Hur fångar vi i facket den här frågan, Markus?

- Vi gör ju inte lika mycket manifestationer som internationella fackförbund. Vi förhandlar ju mer. Vi har än så länge inte sett så mycket skarpa krav klimatmässigt, gröna klausuler, men det måste vi jobba mer med i framtiden, säger Markus Furuberg.

Vad kan vi göra konkret nu från fackets sida?

- I samband med avtalsrörelsen kan man ställa krav som kan landa i strejk. Det händer i så fall först i april - maj nästa år. I övrigt är vi tyvärr bundna av fredsplikten. Rent teoretiskt finns det också möjlighet till en politisk strejk, men inte heller det kan vi göra hur som helst, förklarar Markus Furuberg.

- I förlängningen kommer det alltid att finnas regler som hindrar oss från att strejka för klimatet. Man går motströms i den här rörelsen. Men det är tillräckligt viktigt för att man ändå ska våga göra det, säger Edit och Eira.

Detta och mycket annat kan du höra i den för svensk fackföreningsrörelse så uppfordrande podden.