Våld i nära relationer: stöd för dig som chef

Att utsättas för våld av en närstående kan få negativa konsekvenser för medarbetares arbetsförmåga, den psykiska och fysiska hälsan och hela livssituationen. Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit utsatt för våld.

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett material för dig som är chef som visar på vilket sätt du kan möta och stödja utsatta medarbetare. Arbetsplatsen kan vara den enda trygga platsen för en del.

  Stödmaterialet innehåller:

  • Kunskap om våld i nära relationer.
  • Stöd för att hålla samtal.
  • Råd om hur du som chef kan agera.
  • Material för att prata om våld i nära relation på ett APT.
  • Kontaktuppgifter till aktörer som ger skydd och stöd till våldsutsatta.

  Ta del av stödmaterialet och all Information här.

   


  Hon hjälper chefer stötta mot våld i hemmet

  Gerd Eriksson Holmgren är chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans stad. Enheten stöttar bland annat kommunens chefer att hjälpa medarbetare som utsätts för våld hemma.

  Enligt Trollhättans riktlinje ska alla chefer varje år gå en obligatorisk utbildning för att lära sig se signaler på om någon kan vara utsatt, dokumentera och hänvisa dem som behöver till hjälp.

  Vid varje utvecklingssamtal ska de fråga:

  • Känner du dig på något sätt otrygg hemma?
  • Har du någon gång blivit illa behandlad, psykiskt eller fysiskt hemma?
  • Uppvisar du något beteende som du ser att andra inte mår bra av?

  Alla chefer ska också informera om våld i nära relationer på minst en arbetsplatsträff (APT) per år.

  Läs om Gerd Eriksson Holmgrens arbete i Trollhättan här.

  Så kan du som chef upptäcka om dina medarbetare är utsatta för våld hemma

  • Våga fråga.
  • Lär dig att se och tolka signaler.
  • Lita på magkänslan. Känner du oro så finns det en oro.
  • Prata med den det berör och inte med andra.
  • Prata öppet om våld i nära relationer i personalgruppen för att öka medvetenheten.
  • Hänvisa den som behöver till professionell hjälp.
  • Var observant på upprepad korttidsfrånvaro.
  • Följ upp långtidssjukskrivning.

  Källa: Gerd Eriksson Holmgren