Välkommen till grundutbildning kring löneavtal inom kommuner och regioner. (HÖK17/HÖK20)

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Värmland, Västerbotten, Uppland, Gävleborg samt Norrbotten.

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för nya lönedelegater.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar fram till årsskiftet. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Inbjudan riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn 2020. Då det nuvarande avtalet HÖK 17 förlängts till 31 oktober 2020 kommer ett nytt avtal förhandlas fram under hösten 2020. Du som ska bli lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en grundutbildning som skall kompletteras med ett digitalt seminarium efter att det nya avtalet är tecknat.

Tid & datum

5 oktober 09:30-16:00

14 oktober 09:00-16:00

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad plats.

Anmälan

Anmäl dig senast den 21 september genom att klicka HÄR.

Förtäring

Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR