Välkommen till Vad säger Coronakommissionen om äldreomsorgen?

Du som är förtroendevald i Akademikerförbundet SSR erbjuds en genomgång av Coronakommissionens första delbetänkande. Presentationen hålls i av Vesna Jovic som är ledamot i Coronakommissionen och även utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR. Du som deltar får möjlighet att ställa frågor direkt till Vesna Jovic.

Kommissionens uppdrag är bland annat att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottets effekter samt att lämna förslag på åtgärder som kommissionen iakttagelser ger anledning till.

 Den första redovisningen ska besvara följande områden:

  • analysera orsakerna till smittspridningen på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten
  • utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regioners och kommuners åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen och sätta dem i relation till de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen i samhället
  • belysa om strukturella orsaker kan ha bidragit till den uppkomna situationen
  • belysa om det funnits brister vid de medicinska bedömningarna av äldre personer
  • utvärdera tillgången till relevant medicinsk behandling på särskilda boenden för äldre, 
  • belysa om det funnits brister när det gäller tillgången till adekvat skyddsutrustning
  • utvärdera om det funnits brister i utbildning och kompetens, arbetsorganisation, arbetsmiljö och anställningsförhållanden eller liknande som kan ha försvårat äldreomsorgens förmåga att hantera smittspridningen
  • göra en internationell jämförelse av hur äldre personer och särskilt äldre personer inom äldreomsorg har drabbats
  • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till

Ursprungligen skulle Kommissionen lämna en första delredovisning avseende smittspridning inom vård och omsorg om äldre den 30 november 2020. Kommissionen har fått förlängd tid och lämnar redovisningen istället den 15 december 2020.

Datum: Onsdag den 16 december.

Tid: Klockan 13:00-14:00.

Var: digitalt via Teams. Länk mailas till alla som anmält sig.

Medverkande: Vesna Jovic, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR och ledamot i Coronakommissionen, och Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR

Anmäl dig här! senast den 15 december kl 10.00.

Välkommen!