Världens barn behöver vårt stöd

Årets insamling till Världens Barn sätter alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet i centrum. Sedan 2000 har Radiohjälpen årligen genomfört insamlingen, och totalt fördelat drygt 1,7 miljarder kronor. Förbundet har som tidigare år via Solidaritetsfonden skänkt 50 000 svenska kronor. 

Under veckan har Radiohjälpens insamlingsgala Världens barn final med insamlingsaktiviteter runt hela världen. I kväll är det direktsänd gala på SVT. Radiohjälpen samarbetar med 13 civilsamhällesorganisationer som alla har barnperspektivet högt i sin projektverksamhet. Bland dessa ingår Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, (pausad) Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, SAK, Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet – rättigheter som i spåren av pandemin inte upprätthålls. Omkring 168 miljoner barn har inte fått gå i skolan på över ett år och många av dem riskerar att aldrig återvända. 100 miljoner barn har inte fått sina vaccinationer mot sjukdomar som Polio och Mässling – och fler barn än tidigare utsätts för våld och andra övergrepp.

Kanske är årets insamling viktigare än någonsin. Barnen har drabbats hårt av pandemin och fokus måste nu sättas på barns rätt till hälsa och trygghet. Barn måste tillbaka till skolan för att förhindra att konsekvenserna av pandemin inte påverkar framtida generationer.

Men också krig och konflikt drabbar barn hårdast. Talibanernas maktövertagande av Afghanistan innebär att flickor och kvinnor stängs ute från stora delar av utbildningssystemen. De förlorar även rätten att bestämma över sin egen kropp och möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på ett demokratiskt sätt.

Vill du stödja Radiohjälpens insamling Världens Barn? Här kan du läsa om hur enkelt det är och hur du gör.