Vi höftade till med två procent

”Att diskutera Riksbankens räntepolitik är som att prata om vädret när vi i stället borde prata om klimatet”, säger Thomas Franzén, tidigare bland annat vice Riksbankschef, chef för Riksgälden och ordförande för Arbetsförmedlingen. I Samhällsekonomiska podden diskuterar vi de stora frågorna i svensk ekonomi just nu. 

Vi hör mycket om ”märket”, men desto mindre om vilken avkastning aktieägarna borde få på sitt kapital. Det tycker Thomas Franzén är fel (Statliga bolag bör sänka sina krav på avkastning och Företagens höga vinstmål kan inte längre försvaras) och konsekvensen blir en ökad kapitalandel och minskad löneandel – med ojämlikhet och inkomstklyftor som följd. Vi får också uteblivna investeringar och kortsiktigt ägande, i en tid när behovet av motsatsen är trängande. 

Som tidigare bland annat vice Riksbankschef, chef för Riksgälden och ordförande för Arbetsförmedlingen är veckans gäst rätt person att diskutera de stora frågorna i svensk ekonomi just nu.

Ett grundläggande problem i ekonomin, menar Franzén, handlar om avkastningskraven à 15–20 procent, oberoende av hur resten av ekonomin utvecklas. Strävan mot de höga avkastningskraven i näringslivet både fördjupade och förlängde den förra finanskrisen, och vi ser att långsiktiga företag kan sänka avkastningen under tuffare tider. Kraven på avkastning måste följa med räntenivåerna och det har inte skett, och förklaringen är en kapitalmarknad där konkurrensen inte fungerar. De som jobbar i finanssektorn lever gott och blir belönade när de uppnår mål eller så går de iväg med stora fallskärmar när det går dåligt. Konsekvensen har blivit att finansmarknaderna inte längre är en fungerande länk mellan ägare och företag.

Ämnen i podden:

3:15 Vi höftade till med ett inflationsmål på två procent

5:45 Facken tar ett stort ansvar för inflationen

6:15 Företagen borde acceptera en lägre avkastning

8:00 Offentligt ägda företag har skuggat den privata marknaden

11:00 De finansiella aktörerna klarar sig bra på en marknad som inte fungerar

14:30 Vilka verktyg har vi? 

18:00 Avkastningskraven gör klimatarbetet omöjligt

21:30 Vi ska inte behandla räddade banker för gynnsamt

25:00 Var vi hårdare mot bankerna på 90-talet? 

29:00 Tankar kring Riksbankens aggressiva räntehöjningar

32:00 Borde det vara tråkigare att driva Riksbank?

36:00 Hade vi inte kunnat satsa långsiktigt med nollränta? 

39:00 Varför investeringarna är för låga

40:30 Inflationsmålet bör sänkas – för välfärdens skull

45:00 Löneandelen i ekonomin sjunker!

46:30 Bör Riksbanken vara självständig? 

50:00 Ger framtiden låga räntor?  

Lyssna på Spotify Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.