Vi kräver stora satsningar på förebyggande arbete

Mot bakgrund av det eskalerande gängvåldet återlanserar Akademikerförbundet SSR kampanjen #10000 fler – vi kräver stora satsningar på det förebyggande arbetet för att bryta gängkriminaliteten. Kampanjen kommer att synas i flera av Sveriges största medier den kommande tiden.

Alla är överens. Gängkriminaliteten måste brytas, men våra politiker gör för lite. Skärpta straff löser inte problemen. Nyckeln är det förebyggande arbetet. Både nuvarande och tidigare regeringar har gjort för lite. Självklart krävs satsningar på polis och kriminalvård, men utan det förebyggande arbetet kommer nyrekryteringen fortsätta.

Vi kräver stora satsningar för att skapa en långsiktig förändring som ökar tryggheten för alla i samhället:

  • 10 000 fler som jobbar förebyggande
  • Tio miljarder mer till förebyggande arbete
  • Rätt insats till rätt individ i rätt tid – använd vetenskap och beprövad erfarenhet
  • En storsatsning på avhopparverksamhet