Vi måste våga handla och därför behövs psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet handlar inte bara om att förlåta fel och misstag. Det handlar om mod att tala och inte minst att handla i situationer som kräver det. Vi ska också kunna vara olika på jobbet. Vi har tyvärr skapat ett klimat och förhållande till ansvar som inte fungerar – det behövs mer psykologisk trygghet. Det är ett tufft klimat och en omgivning som är krävande på många sätt. Ska vi kunna göra ett bra jobb och samarbeta behövs en annan styrning och en annan kultur.

I denna pod möter vi forskaren Louise Bringselius som finns till vardags på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har skrivit flera viktiga böcker om styrning och ledning. En av de senaste handlar om psykologisk trygghet.

När E22 utanför Kristianstad snöade igen och köerna växte fanns det ingen som vågade ta beslut och de stora myndigheterna klarade inte att samarbeta om uppdraget. Det behövs trygghet att agera och det får inte finnas en rädsla att göra fel eller kanske hängas ut.

En trygg organisation har uppdragsfokus och en otrygg har mer ett spel kring revir. Vi behöver träna på att kunna tycka olika, och hantera det på ett klokt sätt. Vi behöver mer skratt med och inte åt.

Både chefer och medarbetare behöver rätt förutsättningar, mer tillitsbaserad styrning, mindre detaljstyrning och en kultur med mer psykologisk trygghet. Vi får träna på att sålla i styrsignalerna, försöka skapa mer lugn och utrymme för omdöme. Det finns en polarisering i världen i stort mellan det auktoritära och det demokratiska, liksom mer tillit står emot det detaljstyrningen och en stark hierarki i våra organisationer. Hur ser det ut i din organisation, finns det en rädsla hos er? Pratar ni om misstag? Vilka är era ideal? Du får flera konkreta råd från Louise Bringselius.