Arbetsmiljö – grund (2 utbildningstillfällen)

Processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma före första utbildningstillfället och ytterligare en del mellan utbildningstillfällena. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte.

Målgruppen är skyddsombud (och fackligt förtroendevalda som också är valda till skyddsombud) som är nya i sitt uppdrag eller som ännu inte gått förbundets arbetsmiljöutbildningar. Fokus ligger på skyddsombudets roll i förhållande till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöns risker, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan, samt föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld i arbetet och områdena universell utformning, personalekonomi och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagens krav.

Den första grundläggande skyddsombudsutbildningen ska din arbetsgivare tillhandahålla. Du kan också gå våra arbetsmiljöutbildningar. Den partsgemensamma organisationen Sunt arbetsliv har många bra verktyg för det lokala arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner. 

Är du antagen till arbetsmiljöutbildningen? Här är sidan för dig i såna fall.