Facklig fortsättningsutbildning, kommun/region (2 tillfällen)

Fortsättningsutbildningen är en fortsättning på Facklig grundkurs samt påbyggnadsutbildningen, Samverkan & lokalfackligt arbete.

Utbildningen riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald inom kommunal och regional verksamhet. (Exempel på uppdrag kan vara: ledamot styrelsen, samverkansombud, lönedelegat, skyddsombud.)

Utbildningen är en fördjupning och tar bl.a. upp grundläggande arbetsrättsliga frågor samt kollektivavtalet för anställda inom kommunal och regional verksamhet, Allmänna Bestämmelser. Vidare ges en grund inom arbetsanpassning och rehabilitering samt diskriminering och kränkande särbehandling.

Utbildningen genomförs i olika steg där utbildningstillfälle 1 är en heldag som genomförs digitalt via Teams och utbildningstillfälle 2 genomförs genom en fysisk träff (lunch till lunch).

Är du redan antagen till Facklig fortsättningsutbildning? Klicka här.