Löneutbildning, grund (2 utbildningstillfällen)

Målgruppen är förtroendevalda i kommuner och regioner.

Målgruppen är förtroendevalda som är utsedda till lokala lönedelegater som är nya i sitt uppdrag eller som behöver förnya sin delegation. Fokus ligger på att gå igenom vad lönebildning innebär, innehållet i avtalet HÖK 20 och uppdraget som lönedelegat.

Processutbildning där deltagaren gör en förberedande del hemma före första utbildningstillfället och ytterligare en del mellan utbildningstillfällena. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, lärande via scenarios och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen ger dig fullmakt att teckna LOK 20, det lokala kollektivavtalet som är kopplat till HÖK 20 och att genomföra lokala löneöversyner tillsammans med arbetsgivaren.

Är du redan antagen till Löneutbildningen? Klicka här.