Skydd för föräldralediga

Arbetsgivaren får inte missgynna dig för att du är, planerar att vara eller har varit föräldraledig. Det regleras i lag.

Föräldrar med barnvagn

Föräldraledighetslagen ger dig som är föräldraledig ett skydd mot att bli missgynnad. Din arbetsgivare får inte missgynna dig på grund av att du är eller har varit föräldraledig. En behandling är missgynnande om den medför en skada eller nackdel för dig som arbetstagare eller arbetssökande. Det som är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande är missgynnande.

För att bedöma om det förekommit ett missgynnande kan det ske en jämförelse med hur du skulle ha behandlats om frågan om föräldraledighet inte varit aktuell eller med hur någon annan arbetstagare som inte är eller varit föräldraledig behandlas. Ett missgynnande kan till exempel vara att arbetsgivaren avbryter din provanställning när du berättar att du ska vara föräldraledig. Det kan vara fråga om både brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen om en gravid kvinna nekas arbete och det beror på kommande föräldraledighet. Då kan det vara både könsdiskriminering och strida mot förbudet i föräldraledighetslagen.

Vem omfattas av skyddet?

Om du har rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen omfattas du av lagens skydd. Det har ingen betydelse om du är ledig med eller utan föräldrapenning. Adoptiv- och fosterföräldrar har samma rätt som biologiska föräldrar. Lagen omfattar både dig som är arbetstagare och arbetssökande.

I vilka situationer gäller förbudet mot missgynnande?

Förbudet mot missgynnande gäller när du söker arbete, när arbetsgivaren beslutar om befordran, utbildning, yrkespraktik eller yrkesvägledning samt när arbetsgivaren tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor. Det gäller också när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd som till exempel omplacering eller avbryter en provanställning.

Det finns ett undantag från förbudet som innebär att det inte gäller om olika villkor eller olika behandlingar är en nödvändig följd av ledigheten.

bild

Vanliga frågor om anställning och rättigheter

Har du frågor kring din anställning? Chanserna är goda att någon annan frågat sig samma sak. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Läs här