Almega Kompetensföretagen

Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT). Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Kompetensföretagen.

Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Kompetensföretagen är det Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar på avtalsområdet. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

Avtal om lön och anställningsvillkor

Akademikerförbundens avtal med Kompetensföretagen sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Om de lokala parterna inte enas i löneförhandlingar på arbetsplatsen finns en centralt förhandlad stupstock som då faller ut. Stupstocken är 2,9 procent per den 1 december 2020 och 1,8 procent per den 1 maj 2022.
Dessutom görs avsättningar till flexpension med 0,3 procent 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.
Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör IT & Telekom-företagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

Kontakt

På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling, eftersom det är Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsområdet.

Kompetensföretagens kollektivavtal i pdf-format