Övriga avtalsområden

Det finns en mängd olika kollektivavtalsområden på svensk arbetsmarknad. De vanligaste för Akademikerförbundet SSRs medlemmar hittar du här.

Beroende på vilken bransch du arbetar inom kan även andra avtalsområden vara aktuella för dig.

Det gäller till exempel:

Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier)
Energiföretagens Arbetsgivareförening
Grafiska företagens förbund, GFF
Gröna arbetsgivare
IKEM
Industriarbetsgivarna
Installatörsföretagen (Byggnära)
Livsmedelsföretagen, LI
Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Transportföretagen
Trä- och Möbelföretagen, TMF

Dessa avtal tecknas av Sveriges Ingenjörer och du hittar dem på deras webb:
https://www.sverigesingenjorer.se/anstallning/kollektivavtal/avtalsomrade/

Om du inte hittar ditt avtal eller om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning.