Sjukdom och sjukpenning

Att bli sjuk är aldrig särskild roligt. Men skulle det hända dig behöver ska du inte behöva stå på bar backe. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller om du jobbar eller är arbetslös.

Sjukdom tär på kroppen, men tack vare försäkringar som du har via din arbetsgivare, ditt förbund och Försäkringskassan ska den inte tära alltför mycket på din ekonomi.

Sjukpenning

Du har möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan – och många gånger extra sjuklön från din arbetsgivare via ditt kollektivavtal. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar anmäler din arbetsgivare detta till Försäkringskassan. Du måste sedan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Hur din rätt till sjukpenning ser ut och vilka krav som ställs på dig är under ständig förändring. Kontakta Försäkringskassan för att få veta vad som gäller.

Utfyllnad av sjukpenning

Om din arbetsgivare har kollektivavtal, så har du vanligtvis rätt till utfyllnad på din sjukpenning med tio procent. Dessutom finns vanligtvis regler i kollektivavtalen om ersättning för lönedelar över den sjukpenninggrundande inkomsten. För att veta vad som gäller just för dig, kontakta din arbetsgivare eller hör av dig till oss.

Kollektivavtalade sjukförsäkringar

I kollektivavtalen finns också ett försäkringsskydd vid sjukdom som ger ekonomisk kompensation utöver den tid du får utfyllnad för utifrån kollektivavtalen. Här finns också ett efterskydd. Bland annat kan det vid beslut om sjukersättning ge dig en kompletterande ersättning resten ditt yrkesverksamma liv, även om du slutar din anställning. Akademikerförsäkring erbjuder även en inkomstförsäkring vid sjukdom.

De delar som avser försäkring vid arbetsskada kan ge dig ekonomisk kompensation och innehåller ytterligare olika typer av ersättningar. Här finns mer information om arbetsskador.

Sjukdom vid arbetslöshet

Om du är arbetslös och blir sjuk, sjukanmäler du dig till Försäkringskassan och fyller i "sjuk" på ditt kassakort. Då kan du få sjukpenning istället för arbetslöshetsersättning. När du blir frisk ska du lämna ett intyg till a-kassan om vilka dagar du har fått sjukpenning. Vänd dig gärna till Försäkringskassan, Akademikernas a-kassa eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Privat gruppförsäkring

Om du inte är nöjd med ditt försäkringsskydd vid sjukdom finns möjlighet att teckna privat gruppförsäkring. Ta kontakt med Akademikerförsäkring så berättar de mer. Du når dem på mejl eller på telefon 020-51 10 20.