Hälso- och sjukvård i samband med kriget i Ukraina

Vistas viseringsfritt

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som vistas viseringsfritt är begränsad.

Om någon som vistas i regionen är i behov av omedelbar vård ska regionen erbjuda sådan vård. Vad som är omedelbar vård får prövas i det enskilda fallet av den som ansvarar för vården.

Tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av Massflyktsdirektivet

Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Skyldigheten skiljer sig åt mellan barn och vuxna.

Barn ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. I det ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vuxna ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och hälsoundersökning.

Regionerna ska även erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård och tandvård till dem som behöver sådan vård. Vad som utgör omedelbar vård får prövas i det enskilda fallet av den som ansvarar för vården.

Asylsökande

Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande. Skyldigheten skiljer sig åt mellan barn och vuxna.

Barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. I det ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vuxna ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och hälsoundersökning.

Regionerna ska även erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård och tandvård till dem som behöver sådan vård. Vad som utgör omedelbar vård får prövas i det enskilda fallet av den som ansvarar för vården.

Källor och mer info:

socialstyrelsen.se

migrationsverket.se