Socialsekreterarbarometern

SOCIALSEKRETERARBAROMETERN!

Över 400 socialsekreterare, spridda över landet, är med i förbundets barometer. 
Här kan du se vad de tycker i olika frågor!

1. Socialtjänstlagen har funnits i över 30 år utan att intentionerna och portalparagrafen ändrats. 
Hur tycker du att tillämpningen har förändrats?

2. Vad tycker du är mest angeläget att förändra? Lagen eller tillämpningen?

3. Vilket av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL?