Studentrådet för din talan

Studenterna är en viktig del av förbundet. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Alla studentmedlemmar har möjlighet att engagera sig och driva sina hjärtefrågor.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv.

En tillgänglig högskola

Under verksamhetsåret 2017/18 fick Studentrådet i uppdrag av årsmötet att arbeta med fokusområdet En tillgänglig högskola. Utifrån detta har studentrådet beslutat att jobba efter följande tre fokusfrågor.

Olika antagningsformer till högskolan

För att högskolan ska bli tillgänglig för alla anser vi att fler vägar in på högskolan behövs, och detta kommer vara en av våra fokusfrågor under året. Vi vill därför se fler antagningsmöjligheter till högskolan, exempelvis genom intervju eller antagningsprov, vid sidan av det urval som i dagsläget vanligtvis sker genom betyg och högskoleprov. Ökade resurser till mindre högskolor och satsningar på distansutbildningar är också det nödvändigt för att fler, oavsett vart i landet du bor, ska ges möjlighet till att studera högre utbildning.

Bostadsbristen för studenter

Bostadsbristen i många av landets universitets- och högskolestäder är enorm. Detta är gör högskolan otillgänglig då många tvingas tacka nej till en utbildning på grund av att en inte hittar någonstans att bo. Boendesituationen för studenter är därför Studentrådets andra fokusfråga. Fler bostäder behöver byggas, och i synnerhet mindre hyresrätter med lägre hyra som studenter har råd att bo i. Studentrådet vill också se en samordning av de alla bostadsköer till studentlägenheter som finns för att underlätta för blivande studenter att få en bostad vid påbörjade studier.

Studenters hälsa

En sista fokusfråga under verksamhetsåret kommer vara att arbeta för studenters hälsa. Var tredje student upplever stress och psykisk ohälsa som ett hinder i utbildningen. Därför behövs exempelvis fler kuratorer inom högskolornas och universitetens studenthälsa. Vi vill också jobba för en sjukförsäkring bättre anpassad för studenter.

Följ oss!

Studentbloggen Facebook Twitter