Akademikern

Studentrådet

Studentrådet för din talan

Studenterna är en viktig del av förbundet. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Alla studentmedlemmar har möjlighet att engagera sig och driva sina hjärtefrågor.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv.

Den moderna högskolan

Under verksamhetsåret 2016/17 fick Studentrådet i uppdrag av årsmötet att arbeta med fokusområdet Den moderna högskolan. Utifrån detta har studentrådet beslutat att jobba efter följande fyra fokusfrågor.

Högre utbildning som en plattform för integration

Högskolan kan och bör spela en avgörande roll för nyanlända svenskars etablering. Detta innefattar att högskolan ska erbjuda snabbspår för de människor som har med sig en examen. För att människor som kommer till Sverige ska ha goda möjligheter krävs även asyllagar som underlättar möjligheten att utbilda sig, oavsett vart du kommer ifrån och vilken utbildning du har. Studentrådet menar därför att den moderna högskolan tar ansvar för alla studenter oavsett bakgrund.

Breddad rekrytering och tillgänglighet

Idag spelar social bakgrund en stor roll för människors möjlighet att ta del av högre utbildning. Den moderna högskolan ska vara tillgänglig för alla oavsett studiebakgrund, såväl inom familjen som individuellt. Till exempel måste det ges goda möjligheter att studera upp tidigare betyg och nya vägar in i skolan behöver etableras. Det är även viktigt att bostäder finns tillgängliga för att ge alla samma möjlighet att studera.

Arbetslivsanknytning

Det är viktigt att en utbildning förbereder studenter för deras framtida arbetsliv. Arbetslivsanknytning i form av exempelvis fristående praktikkurser, samt möjligheten till CSN-berättigad praktik inom program bör därför eftersträvas på alla lärosäten. Den moderna högskolan ger alla möjlighet att möta sitt framtida arbetsliv och utveckla sin kompetens.

Högkvalitativ utbildning

Många samhällsvetenskapliga utbildningar präglas idag av alldeles för få lärarledda timmar. Detta påverkar kvalitén i utbildningen och gör att många studenter inte får det stöd de behöver. Hög pedagogisk kvalité och normkritiska perspektiv behöver även vara närvarande för att säkerställa såväl skolans tillgänglighet som utbildningens kvalité. Den moderna högskolan skall erbjuda en undervisning av god kvalité och ge alla studenter möjligheten att genomföra sin utbildning med goda resultat.

Följ oss!

Studentbloggen Facebook Twitter