Våra studentombudsmän

Har du frågor om utbildning och arbetsmarknad eller vill du ha hjälp att söka jobb? Du får snabb hjälp av våra studentombudsmän.

På kansliet i Stockholm jobbar våra två studentombudsmän som kan ge snabb och individuell rådgivning. Nedan finns deras kontaktuppgifter och information om deras bakgrund samt om deras ansvarsområden. Om du vill tipsa om en mässa vid ditt lärosäte eller vill att vi ska besöka din mässa kontakta vår marknadsassistent.

Matilda Tidström

Matilda är uppvuxen i Stockholm och har studerat det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Hon engagerade sig i linjeföreningens styrelsearbete och arbetade vid sidan av studierna inom kriminalvården och som Studentinformatör i både Eskilstuna och Västerås.  

Kontakta Matilda för frågor som rör:

  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer, och studentinformatörernas lokala arbete i Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Mälardalen, Uppsala, Gävle, Borlänge och Falun, Östersund och Sundsvall, Umeå, Luleå och på Gotland.
  • Arbetsmöjligheter som student på förbundet 
  • Politicesstudenternas Riksorganisation
  • Personalvetarstuderandes Riksförbund

Kontaktuppgifter

E-post: matilda.tidstrom@akademssr.se
Tel: 070-817 44 43

Per Markus Risman

Per Markus kommer från Enköping och studerade samhällsvetarprogrammet med inriktning på sociologi och ekonomisk historia i Uppsala där han nu är bosatt. Per Markus har en lång erfarenhet av engagemang i ungdomsrörelsen och har b.la. suttit i styrelsen för Sveriges ungdomsråd och varit vice förbundsordförande i jagvillhabostad.nu. Vidare har Per Markus en facklig bakgrund som organisatör inom Seko Sjöfolk där han rekryterade och organiserade sjömän. Per Markus huvudintresse är Akademikerförbundet SSR:s fackliga och solidariska arbete.

Kontakta Per Markus för frågor som rör:

  • Studentrådet och studentpolitiska frågor.
  • Lokalföreningar och studenter i distriktsföreningar
  • Utbildning med arbetsförmedlare och studievägledarnätverk
  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer och studentinformatörernas lokala arbete i Malmö, Lund, Kristianstad, Halmstad, Borås, Skövde, Örebro, Jönköping, Linköping/Norrköping och vid Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) och Stockholm.

Kontaktuppgifter

e-post: per-markus.risman@akademssr.se
Telefon: 076-832 44 77