Etik för ekonomer

Vilka värden och normer styr ditt arbete som ekonom? Förbundets etiska kod hjälper dig navigera komplicerade situationer och inspirerar till samtal kring ekonomi och etik.

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod för ekonomer inom den offentliga och den ideella sektorn. Koden tar upp olika etiska reflektioner och riktlinjer, och klargör etiska värden och normer för arbetet som ekonom.

Riktning i svåra situationer

En etisk kod belyser vikten av etiska frågor och anger en riktning i olika bedömningssituationer. Förhoppningen är att koden ska stimulera det samtalet om etik bland ekonomer och andra aktörer som ekonomer kommer i kontakt med. En etisk kod är också viktig vid utbildning av ekonomer som många gånger saknar etikstudier i sin utbildning.

Här kan du ladda ner koden i lättillgänglig broschyrform.  

Läs även

Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Läs mer

Ekonomen – en nyckelperson

Ditt arbete som ekonom kan avgöra om en organisation frodas och utvecklas eller om den stagnerar. Akademikerförbundet SSR hjälper dig att växa på din egen arbetsplats eller på väg mot nya utmaningar.

Läs mer

Vad tycker förbundet?

Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, arbetsmarknad, högre utbildning och forskning, trygga anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Läs mer