Livet som doktorand

En kvinna går genom en korridor och blickar ut mot fönstret.

Livet för en doktorand kan vara både spännande och komplicerat, med en hel del unika utmaningar. Både etiska och ekonomiska frågor står högt upp på dagordningen.

Doktorander har en komplicerad roll i arbetslivet med ett starkt beroende av institutionen samt, inte minst, handledaren. För doktoranden kan denna beroendeställning skapa komplicerade situationer och lojalitetskrav som kan påverka både den egna ekonomin och långsiktiga karriärvägar.

Det är nödvändigt att lyfta problemen och rusta medlemmarna i att hantera dem. Vi vill också tydliggöra problematiken för bland annat handledare och arbeta för att få bort så många otillbörliga beroendeförhållanden som möjligt. Därför arbetar förbundet aktivt för att det ska utvecklas en etisk kod för doktorander. Det görs framförallt inom Saco-S-samarbetet.

Svårnavigerat trygghetssystem

Många forskarstuderande har levt på stipendier och andra ekonomiska bidrag som inte kopplats till några former av sociala trygghetssystem. De har därmed inte haft inkomster som varit sjukpenningsgrundande, pensionsgrundande eller som gett tillgång till andra sociala trygghetssystem som föräldraledighet. Dessutom har ersättningen ofta varit på en nivå det knappast gått att leva på.

Den stora forskarutbildningsreformen 1998 innebar stora positiva förändringar för forskarstuderande, eftersom fler doktorandtjänster sedan dess har sociala förmåner inbyggda. Trots det har endast drygt hälften av alla doktorander anställning. Målet är att alla ska ha doktorandtjänst. Finansiering av forskarstuderande får aldrig innebära ekonomiska modeller som undantas från den generella välfärden.

Växande grupp

Allt fler av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är forskarstuderande, har genomgått forskarutbildning eller är aktiva forskare. Förbundet lyfter därför allt fler frågor som rör doktoranders och forskares arbetsliv. Det dubbelanslutningsavtal vi har med SULF är en av många anledningar till att Akademikerförbundet SSR är det givna fackförbundet för doktorander och forskare inom det samhällsvetenskapliga fältet.

 

Läs även

Allt det här får du som studentmedlem

Som studentmedlem har du tillgång till en mängd förmåner – från karriärrådgivning och intressanta workshops till försäkringar och hjälp med ditt CV.

Och det kostar bara 100 kronor för hela studietiden.

Läs mer

Är du forskare eller doktorand? Då har du hittat rätt.

Som forskarutbildad eller doktorand vinner du på kontakter både inom och utanför akademin. Som medlem i Akademikerförbundet SSR och verksam inom akademin får du viktiga kopplingar till professionen.

Läs mer

Så här tycker vi om utbildning och forskning

Akademikerförbundet SSR har en utvecklad politik i frågor som rör utbildning och forskning.

Läs mer