Var arbetar psykoterapeuter?

Ett rum för lekterapi för barn.

Legitimerade psykoterapeuter arbetar oftast inom hälso- och sjukvården både i offentlig och privat regi. En del kombinerar sin anställning med att arbeta i ett eget företag med terapi och handledning.

Många psykoterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården – särskilt inom psykiatrin, men även på vårdcentraler. Ett annat arbetsområde där de flesta kommuner i upphandlingar kräver att minst en person i företaget är legitimerad psykoterapeut är familjerådgivning. En del legitimerade psykoterapeuter arbetar i egen firma med terapi och handledning, ibland kombinerat med en anställning. När man kombinerar anställning med egen firma (bisyssla) är det viktigt att ta upp detta med arbetsgivaren för att få det godkänt.