Etik inom psykoterapin

Två män i anförtroligt samtal.

När man arbetar med människors psykiska hälsa är det viktigt att resonera kring normer och värderingar. Vår etiska kod hjälper dig i ditt uppdrag som psykoterapeut.

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod för psykoterapeuter. Den etiska koden innehåller resonemang och ställningstaganden om vilka normer och värderingar som ligger till grund för psykoterapi och hur psykoterapeuter definierar sitt uppdrag.

Den etiska koden för psykoterapeuter är skriven av professor Erik Blennberger i samarbete med en referensgrupp från Akademikerförbundet SSR och är väl förankrad via ett brett remissförfarande. Den etiska koden även framtagen för att användas som studiematerial på landets psykoterapiutbildningar.

Den etiska koden är tänkt att kunna användas av alla psykoterapeuter, inte bara för de som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Det betyder dock inte att koden försöker ersätta andra etiska normdokument som finns inom föreningar för legitimerade psykoterapeuter.

Den etiska koden antogs av Akademikerförbundet SSR:s styrelse den 23 April 2014 och du kan enkelt ladda ner dokumentet här nedan.