Stor efterfrågan på socionomer

Glad kvinna på kontor med massor med gröna växter.

Arbetsmarknaden ropar efter socionomer. Efterfrågan är idag stor inom alla sektorer.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre arbetsvillkor, alternativa karriärvägar och högre lönenivåer för socionomer oavsett om de arbetar inom kommun och landsting, för staten eller privat.

Kommun- och  landstingssektor

Inom kommun- och landstingssektorn arbetar socionomer bland annat som socialsekreterare, biståndshandläggare, skolkurator, kurator vid skolor och inom hälso- och sjukvården, behandlingsassistent eller fältsekreterare. De kan också arbeta inom missbruksvård, den psykiatriska barn- och ungdomsvården och på familjerådgivningsbyråer.

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Vanliga tjänster är behandlingsassistent, frivårdsinspektör, handläggare, utredare, arbetsförmedlare och inspektör.

Privat sektor

Allt fler socionomer, socialt omsorgsutbildade och beteendevetare anställs inom privat sektor. Vanliga jobb i den privata sektorn är inom vård och omsorg, företagshälsovård, kyrkan, frivilligsektorn, ideella organisationer och som egen företagare. Många arbetar som diakoner, terapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, chefer eller konsulter. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på utredning, behandling, service eller planering i vidare bemärkelse.

För dig med eget företag

Som egenföretagare får du individuell och yrkesrelaterad rådgivning och service genom Akademikerförbundet SSR:s Egenföretagarservice.

För dig med eget företag

Som egenföretagare får du individuell och yrkesrelaterad rådgivning och service genom Akademikerförbundet SSR:s Egenföretagarservice.

Läs även

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer

Med fokus på helheten

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation.

Läs mer

Frågor vi driver för socionomer

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för socionomer. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Läs mer