Socialtjänst under stor press

En liten sommarpojke leker i en grus- och asfaltshög i en förort.

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Socialsekreterare måste få förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb oavsett om de arbetar med ekonomiskt bistånd, utredning av beroendeproblematik eller med barn och unga. Akademikerförbundet SSR arbetar för en bra introduktion till yrket, rimlig arbetsbelastning, alternativa karriärvägar och goda arbetsvillkor.

Den höga personalomsättningen inom socialtjänsten får allvarliga följder. När många erfarna medarbetare slutar ökar arbetsbelastningen för de som är kvar och socialsekreterare som är nya i yrket lämnas ensamma med svåra uppgifter. Den tuffa arbetssituationen kan i sin tur leda till att fler slutar. Resultatet blir brister i kontinuiteten och risker för sämre rättssäkerhet. De som drabbas är ytterst de medborgare som behöver socialtjänstens stöd och det är särskilt allvarligt när det gäller utsatta barn. Socialtjänsten tillhör samhällets kärnfunktioner och måste fungera.

Akademikerförbundet SSR är socionomernas yrkesförbund. Vi är partipolitiskt obundna men vi tvekar aldrig att driva frågorna som är viktiga för socionomernas arbetsliv eller kvalitén i det sociala arbetet. Bli medlem här.

Stabilitet i socialtjänsten

De som arbetar inom socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att utföra ett professionellt arbete. I många kommuner pågår nu ett positivt utvecklingsarbete, men mycket återstår fortfarande att göra. Lön som gör att socialtjänsten både kan behålla och rekrytera personal, lägre arbetsbelastning och bättre arbetsvillkor är några behov som Akademikerförbundet SSR ser. Förbundet har i flera år drivit införande at tjänster som specialistsocionom som ett sätt att behålla erfarna socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning. Specialistsocionomen avlastar första linjens chef och ger nya socialsekreterare stöd i introduktionen till arbetet. 

 

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Prenumerera på Socionomen

Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år.

Prenumerera på Socionomen

Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år.

Läs även

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer

Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Läs mer

Med fokus på helheten

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Läs mer

Framtidens socialtjänst

Socialtjänstlagen ska ses över och regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet "Framtidens socialtjänst". Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, är tjänstledig och ingår i utredningen. Förbundet kommer att vara en viktig röst i hela processen. Vill du vara med och påverka?

Läs mer