Bli auktoriserad socionom

En trevlig kvinna ler mot kameran. Hon sitter i en soffa.

Människor som kommer i kontakt med socionomer befinner sig ofta i en utsatt situation. Det är därför viktigt att de bemöts och behandlas professionellt. Auktorisation av socionomer höjer professionaliteten och stärker det sociala arbetet.

Thumbnail

Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får  en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Ansökningar prövas av Nämnden för socionomauktorisation som består av framstående praktiker och forskare inom ett brett socialt arbetsfält. Nämnden för socionomauktorisation inrättades 1998 av Akademikerförbundet SSR.

För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av en chef och en kollega som arbetar med och känner den sökande väl.

Läs mer och ansök hos Nämnden för socionomauktorisation

 

Läs även

Frågor vi driver för socionomer

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för socionomer. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Läs mer

Etik i socialt arbete

Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

Läs mer