Stor efterfrågan på socionomer

Glad kvinna på kontor med massor med gröna växter.

Arbetsmarknaden ropar efter socionomer. Efterfrågan är idag stor inom alla sektorer.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre arbetsvillkor, alternativa karriärvägar och högre lönenivåer för socionomer oavsett om de arbetar inom kommun och landsting, för staten eller privat.

Kommun- och regionsektorn

Inom kommuner och regioner arbetar socionomer bland annat som socialsekreterare, biståndshandläggare, skolkurator, hälso- och sjukvårdskurator, behandlingsassistent eller fältsekreterare. De kan också arbeta inom beroendevård, familjerätt och med familjerådgivning.

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Vanliga tjänster är behandlingsassistent, frivårdsinspektör, handläggare, utredare, arbetsförmedlare och inspektör.

Privat sektor

Allt fler socionomer, socialt omsorgsutbildade och beteendevetare anställs inom privat sektor. Vanliga jobb i den privata sektorn är inom vård och omsorg, företagshälsovård, kyrkan, frivilligsektorn, ideella organisationer och som egen företagare. Många arbetar som diakoner, terapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, chefer eller konsulter. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på utredning, behandling, service eller planering i vidare bemärkelse.

Läs även

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer

Med fokus på helheten

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Läs mer

Frågor vi driver för socionomer

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för socionomer. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Läs mer

Fackförbundet för dig med eget företag

Det är mycket du förväntas kunna som egenföretagare. För att kunna konkurrera på marknaden måste du och ditt företag ständigt utvecklas, så varför inte göra det lättare och billigare för dig?

Läs mer