Hej personalvetare! Välkommen till ditt förbund!

fyra glada unga medlemmar vid ett bord

Jobbar du inom HR?

Välkommen till ditt yrkesförbund!

Personalvetarnas yrkesförbund

 • Inkomstförsäkring
 • Rådgivning och stöd
 • Lönestatsistik
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärutveckling
 • Chefstidningen åtta gånger per år

 

Välkommen in i gemenskapen

Vi är yrkesförbundet för dig med HR-utbildning. Vi finns här för dig när du behöver oss.

Akademikerförbundet SSR är det största fackliga yrkesförbundet för personalvetare. Vi jobbar för bättre löne- och anställningsvillkor och för att stärka personalvetarnas professionella utveckling. Bland annat lyfter vi frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor.

tre glada medlemmar

Största facket för dig inom HR

Det här tycker Akademikerförbundet SSR

 • Personalvetare ska få en enhetlig examenstitel och tydligare yrkestitlar.
 • Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår.
 • De statliga forskningsresurserna för personal- och arbetslivsforskning behöver höjas – och öronmärkas.
 • HR-kompetensen ska tas tillvara i planering, genomförande och uppföljning av övergripande strategisk verksamhetsutveckling.
 • Personalfunktionens chefer ska ingå i ledningsgruppen.
 • Ett etiskt förhållningssätt är viktigt i allt personalarbete. Etiska frågeställningar behöver kontinuerligt uppmärksammas.
Läs om hur vi stärker yrkesroll och villkor för HR-medarbetare

92 % av medlemmarna rekommenderar oss

Källa: Novus 2021

92 % av medlemmarna rekommenderar oss

Källa: Novus 2021