Att anställa nya medarbetare

Tre anställda på fackförbundet sitter med kaffekoppar kring ett bord.

När du som chef ska anställda medarbetare, finns det saker du behöver tänka på och förhålla dig till. Exempel på detta är kollektivavtal och reglerna i LAS. 

När du som chef anställer dina medarbetare har du kollektivavtal och reglerna i LAS att utgå ifrån.

Det finns inget krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt. Även ett muntligt avtal är fullt godtagbart rättsligt. Svensk Chefsförening rekommenderar dock att anställningsavtal alltid upprättas skriftligen. Däremot föreligger det en skyldighet för arbetsgivaren att inom en månad från det datum då anställningen påbörjades skriftligen informera om villkoren för anställningen.

Kravet på skriftlig bekräftelse av anställningsvillkoren gäller för alla anställningar som är längre än en månad. Denna bekräftelse kan göras på två sätt: antingen genom ett anställningsavtal, som skrivs under av båda parter, eller genom en anställningsbekräftelse.

Om kollektivavtal saknas är det lagen om anställningsskydd som till stor del reglerar anställningsförhållandet, i denna regleras anställningar och upphörandet av anställningar.

Lagen lägger även ramen för det skadeståndsansvar som kan komma ifråga om arbetsgivaren gör fel vid anställningens ingående eller upphörande.

Har du frågor om lagar och avtal? Kontakta dina chefsförhandlare på Chefsrådgivningen.

Läs även

Kollektivavtalet

Vad är ett kollektivavtal och varför är det så viktigt? Förutom trygghet kan det även innebära bättre villkor för dig som anställd. 

Läs mer

Anställningsavtalet

Som chef måste du förhålla dig till anställningsavtal i olika situationer, dels ditt eget avtal som anställd chef och dels när du som chef skall anställa medarbetare. Anställningsavtal är en av de viktigaste handlingar du hanterar och det förutsätter noggranna förberedelser.

Läs mer