Etiska frågor på chefsnivå

Att arbeta med etik och värderingsfrågor är viktigt för chefer på alla nivåer. Det ger inte bara en värdegrund att stå på när verksamheten ställs inför svåra situationer, utan skapar även bättre förutsättningar att hantera och förebygga kriser.

Ett modernt ledarskap förutsätter att du som chef har förmågan att föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar inom ditt ansvarsområde när du ställs inför svåra etiska dilemman. Det kan till exempel röra sig om hur du ska agera när dina chefskollegor inte följer organisationens etiska regler.

Svensk Chefsförening har i samarbete med Liber förlag gett ut boken Etik och ledarskap – etisk kod för chefer skriven av etikforskaren Erik Blennberger, forskningsledare på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndals högskola. Boken är den första etiska koden på svenska som särskilt vänder sig till chefer.

Vill du läsa fler böcker om chefskap? Som medlem kan du beställa Leda med tillit och All Inclusive