Hur värderar kommunerna cheferna?

En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå.

I den här rapporten analyseras statistik från SCB som gäller enhetschefer och högre chefer i våra kommuner. Rapporten ger en tydlig bild av de skevheter som finns när det gäller värderingen av kvinnodominerade, kommunala och komplexa chefsuppdrag. Att vara kvinna, akademiker och chef lönar sig dåligt ekonomiskt. 

Publicerad 9 september 2020.

Hur värderar kommunerna cheferna?