Huvudöverenskommelse HÖK 24 (pdf)

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Huvudöverenskommelse HÖK 24 (pdf)