Innovation genom information – Öppna data-utredningens slutbetänkande

2020-12-17. Principer för öppna data föreslås vara utgångspunkten i det offentligas arbete med information. Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att förtydliga att även algoritmer i offentlig sektor ska vara öppna, samt att programvara borde omfattas av öppen källkod.

Här kan du även läsa om förbundets algoritmpolitik

Innovation genom information – Öppna data-utredningens slutbetänkande